10 års jubilæum

Gribskov Kunstforening af 1976

Kunstforeningen blev skabt i 1976 på foranledning af daværende kulturudvalgsformand Mary Larsen og en gruppe af unge lokale kunstnere, der iblandt Lars Aakirke, Ole Andersen, Poul Pedersen og Christian Bauditz.

Mary Larsen så Helsinge Kommune som et udhungret område, hvad offentlige kunstneriske aktiviteter angik og ønskede at oprette en kunstforening, som drev et galleri, der tiltrak kunstnere udefra og viste et bredt kunstnerisk perspektiv. Galleriet skulle udstille kunstværker og afholde kunstneriske aktiviteter.

Helsinge kommune stillede lokaler til rådighed for ideen om et kulturhus i Nygade 12.

Den første stiftende generalforsamling blev afholdt her og over 100 kunstinteresserede personer dukkede op.

Blandt de deltagende var en gruppe af unge, som ønskede, at der blev etableret en alternativ forening.  Deres ide gik ud på at der skulle etableres et hus for udøvende kunstnere, og ønskede ikke at samarbejde under Helsinge Kunstforenings vedtægter. Men den ide blev nedstemt. Senere blev der i Helsinge Kommune etableret et hus, for udøvende kunstnere, nemlig Kunstværkstederne på Møllestien.

Mary Larsens kunstforening blev vedtaget og den første bestyrelse valgt og kom til at bestå af Mary Larsen som formand, bestyrelsesmedlemmer: Christian Bauditz, Lars Aakirke, Meta Holmboe, Jens Jacobsen, og suppleanterne Peter Duus, og Agnete Jørgensen. Revisorposten tog Anders Friedrichsen sig af.

Vedtægterne blev besluttet, og kontingentet fastsat til 50 kr.

Det første år udstillede 14 kendte kunstnere og der var ca. 4.000 besøgende.

Helsinge Kunstforening åbnede sin første udstilling 20 februar 1976 med billedkunstneren Arne L Hansen, og en koncert 4.marts med Wandy Tworek blev arrangeret.

Alle årets kunstnere var etablerede anerkendte kunstnere, da det var vigtigt at trække interessen til kunstforeningen og opbygge en trofast medlemsforening.

Helsinge kunstforening besluttede at, i sommerferien, skulle lokalerne tildeles tre unge kunstner fra kommunen. Det var Viggo Bentzon, Lars Aakirke og Mogens Valeur.

Da Viggo Bentzon er den eneste nulevende kunstnner fra året 1976 er jubilæumsudstillingen bygget op med ham, som den udstillende kunstner i store sal.

Mary Larsen fik også etableret Kulturelt Samråd i Helsinge Kommune, som skulle samordne alle foreninger, fra oplysningsforbundene til kunstforeningerne, Lions Klub og Ramløse Borgerforening, og at det skulle lægges ind under biblioteket, som fungerede som sekretariat.

Dengang var det som det også er i dag kontroversielt med kunst. Ikke al kunst blev accepteret. I et læsebrev kaldtes foreningen ” Fisefornem” og i et andet bliver kulturhuset omtalt som ”Pornohuset”.

Men Helsinge Kunstforening blev en kunstforening, der rakte ud over Helsinge Kommunes grænser.

Den blev kendt på grund af et meget højt kvalitetsniveau og blev en af de største kunstforeninger i Danmark med 200 medlemmer i 1980.

Reklamer