Formandens beretning 2011

Generalforsamling 14. marts 2011

Formandens beretning

Gribskov Kunstforening har siden sidste generalforsamling i 2010 afholdt 4 ferniseringer med følgende kunstnere:

  1. Rie Lykke og Ove Sørensen
  2. Maiken Hejnfeldt
  3. André Moulin Miller
  4. Gunhild Rasmussen

Marts 2010 udstillede vi billeder af billedkunstneren Rie Lykke og keramik af keramiker Ove Sørensen.

August 2010 udstillede vi billeder af billedkunstneren Maiken Hejnfeldt.

Oktober 2010 udstillede vi billeder af billedkunstneren André Moulin Miller. Andre Moulin Miller honorerede med at skænke et billede til udlodning på vores generalforsamling. Vi takker mange gange.

Januar 2011 udstillede vi billeder af Billedkunstneren Gunhild Rasmussen og i den forbindelse havde Gribskov Kunstforening arrangeret ølsmagning ved bryggeriet Hornbeer, som Gunhild Rasmussen laver kunstetiketter til.

Årets medlemsarrangementer:

Turen til Oslo blev opgivet, da prisen blev urealistisk.

I forbindelse med udstillingen af André Moulin Miller inviterede Gribskov Kunstforening mandag den 11. oktober kl. 18.00 – 19.30 til foredrag med vinsmagning ved Falkwine.

Det blev en stor succes med mange glade fremmødte.

Medlemsarrangementet med bryggeriet Hornbeer blev afholdt sammen med ferniseringen med Gundhild Rasmussen. Det var en stor succes med mange besøgende.

Gribskov kommune har tildelt Gribskov Kunstforening et tilskud på kr. 27.000 for 2011.

Vi takker for tilskuddet.

Vi har nu 7 sponsorer af Gribskov Kunstforening, hvoraf den ene sponserer vores hjemmeside. Vi takker mange gange.

Vor gode ven gennem mange år billedkunstneren Jørgen Weirsøe har igen skænket et af sine kunstværker til udlodning på generalforsamlingen.

Vi er meget  taknemmelige for denne gestus.

Der har været nogle få udmeldinger, og der er indskrevet en del nye medlemmer i kunstforeningen, så Gribskov Kunstforening er stadig voksende.

Vi byder de nye medlemmer velkommen.

Holger Christensen

Formand

Reklamer